Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach umiejętności wychowawczych pn. "Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" informujemy, że zmienia się termin ich rozpoczęcia na 14.11.2023r. godz. 16.00

Poniżej prezentujemy harmonogram warsztatów i spotkań przeznaczonych dla młodzieży w Punkcie Doradztwa dla Młodzieży w Bytowie.

Na chwilę obecną spotkania zaplanowano w pierwszym i drugim  tygodniu listopada.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonów 519 074 633  lub 598217093

 

 

Punkt_doradztwa.pngPunkt_doradztwa_4.pngPunkt_doradztwa_3.pngPunkt_doradztwa_2.png

Z uwagi na zbliżający się sezon zimowy 2023/24 informujemy o portalu "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", przez który można wskazać miejsce pobytu osób bezdomnych, które ze względu na trudną sytuację życiową są szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur.

Zgłoszenie takich osób jest możliwe poprzez wejście w podany link Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

równość_szans_kobiet_i_mężczyzn.png

 

We wtorek 24 października br. od godz.16.00 w sali wiejskiej w Prądzonie odbędą się warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn. Spotkanie jest realizowane w ramach zapewnienia trwałości projektu "SenioRITA", który zakończył się wprawdzie 30 września br., ale zajęcia animacyjne w Prądzonie będą odbywać się nadal co najmniej raz w miesiącu.

1696580047476-74f27e9d-8419-42fb-a281-34bb1ddd6705_1.jpg

 

W środę, 04 października, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie – Janusz Wiczkowski, wraz z Burmistrzem Bytowa – Ryszardem Sylką oraz Starostą bytowskim – Leszkiem Waszkiewiczem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi oraz otwarcia Inkubatora Kariery – punktu doradztwa dla młodzieży, który mieści się przy ul. Slipyja 1/6 w Bytowie. Osoby do 30. roku życia będą mogły otrzymać tam szerokie wsparcie specjalistów, by z sukcesem wejść na rynek pracy.
Inkubator Kariery to punkt informacyjno-doradczy dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, zamieszkujących powiat bytowski. Nowoczesna forma Inkubatora Kariery zakłada kompleksowe wsparcie poprzez integrację konkretnych usług z rozwiązaniami, które ułatwią osobom młodym wejść na rynek pracy.

Osoby, które zgłoszą się do punktu uzyskają wsparcie i informację w zakresie m.in. aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych czy doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego. Ponadto, realizacja projektu zakłada współpracę z lokalnymi pracodawcami, u których testowany będzie nowy model odbywania stażu – tzw. trening zawodowy.

W ramach projektu założona została także pula środków gwarantująca pomoc mającą na celu zniwelowanie zdiagnozowanych barier m.in.: zdrowotnych, wizerunkowych, komunikacyjnych, technicznych itp., która realizowana będzie z udziałem partnerów. Projekt realizowany będzie do 31.12.2024 r.

tata_i_córka.jpg

 

Zapraszamy rodziców, chcących pogłębić swoją wiedzę
i umiejętności wychowawcze na zajęcia warsztatowe
pn. ” Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

Bywa, że rodzice doświadczają trudności w relacjach z dziećmi i mimo najszczerszych chęci mają niekiedy kłopoty z okiełznaniem niesfornych pociech. Dla tych, którzy pragną zdobyć więcej wiedzy na temat wspierających rozwój dziecka metod wychowawczych oraz nauczyć się komunikacji szanującej dziecko, ale jednocześnie skutecznie wywierającej na nie oczekiwany wpływ, GOPS w Lipnicy organizuje warsztaty umiejętności rodzicielskich.
Dwugodzinne zajęcia grupowe dla matek i ojców będą się odbywać w GOPS w Lipnicy przez 6 kolejnych tygodni. Terminy kolejnych spotkań:
- 7 listopada
- 14 listopada
- 21 listopada
- 28 listopada
- 5 grudnia
- 12 grudnia
Szkolenie poprowadzi pedagog – trenerka posiadająca certyfikat uprawniający do prowadzenia tego rodzaju warsztatów i posiadająca doświadczenie w pracy edukacyjnej z rodzicami. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych GOPS w Lipnicy, telefonicznie pod nr 59 821 70 93 lub 59 821 70 94, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – liczy się kolejność zgłoszeń a liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia po zakończeniu udziału w warsztatach.
Serdecznie zapraszamy!

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie