Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , obowiązujących w 2024 roku.

Lp.

Miesiąc

Termin wypłaty świadczenia

1

Styczeń 2024

29.01.2024

2

Luty 2024

27.02.2024

3

Marzec 2024

26.03.2024

4

Kwiecień 2024

26.04.2024

5

Maj 2024

27.05.2024

6

Czerwiec 2024

26.06.2024

7

Lipiec 2024

29.07.2024

8

Sierpień 2024

28.08.2024

9

Wrzesień 2024

26.09.2024

10

Październik 2024

28.10.2024

11

Listopad 2024

26.11.2024

12

Grudzień 2024

20.12.2024

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek nie odpowiada za czas księgowania środków na kontach świadczeniobiorców.