Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że w 2021 roku świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500 plus), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

 • 27 stycznia 2021 roku
 • 24 lutego 2021 roku
 • 29 marca 2021 roku
 • 28 kwietnia 2021 roku
 • 27 maja 2021 roku
 • 28 czerwca 2021 roku
 • 28 lipca 2021 roku
 • 27 sierpnia 2021 roku
 • 28 września 2021 roku
 • 27 października 2021 roku
 • 26 listopada 2021 roku
 • 20 grudnia 2021 roku

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek nie odpowiada za czas księgowania środków na kontach świadczeniobiorców.