Plakat_TZ.png

 

Ruszamy z nowym, testowym modelem staży – treningów zawodowych!
Trening zawodowy to innowacyjny pomysł Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie na stworzenie możliwości zdobycia stałej pracy oraz nowego doświadczenia zawodowego dla osób młodych od 18 do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego!
Dla wybranych 15 kandydatów oferujemy:
✅pakiet aktywizacyjny w wysokości ok. 4 tysięcy złotych w celu zniwelowania barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy
Nie posiadasz prawa jazdy lub środka transportu? Opiekujesz się dzieckiem? Brakuje Ci odpowiednich kwalifikacji? Twój stan zdrowia ogranicza Cię, aby podjąć dowolną pracę?
To tylko kilka przykładów sytuacji, które mogą utrudniać Ci wejście na rynek pracy. Dzięki otrzymanym środkom możesz opłacić opiekę nad dzieckiem, kupić rower lub bilet miesięczny. Możemy także sfinansować dla Ciebie szkolenie, kurs prawa jazdy, badania lekarskie i wiele innych!
✅8 miesięczny trening zawodowy
Przez pierwsze 4 miesiące zdobywasz nowe doświadczenie zawodowe u wybranego pracodawcy, za które otrzymujesz stypendium w wysokości 2,5 tys. złotych od Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. Po tym czasie kolejne 4 miesiące treningu to już zatrudnienie na podstawie umowy o pracę!
✅premię za frekwencję
Podczas realizacji naszej misji kierujemy się wieloma wartościami m.in.: zaangażowaniem, sumiennością, pracowitością i uczciwością.
Wiemy jak cenne są one, dlatego chcielibyśmy nagrodzić sumiennych uczestników premią za frekwencję w wysokości 2 tys. złotych, wypłacaną po upływie 4 miesięcy treningu zawodowego
Co musisz zrobić, by zgłosić swoją kandydaturę?
1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
https://bytow.praca.gov.pl/documents/1938870/17346426/formularz%20do%20TZ%20dla%20uczestnik%C3%B3w.pdf/fb01ec6b-4701-4095-bf83-360dd7f0037e?t=1699960760451&fbclid=IwAR0j_Q1d6BMrvfJCKqv1zaqpXoUacQpBFjsAkq3xbaSXEGhNtp0yMPe6nmI
lub odbierz go w Inkubatorze Kariery – Punkcie Doradztwa dla Młodzieży, ul. Slipyja 1/6 w Bytowie albo w Ośrodku Pomocy Społecznej na terenie Twojej gminy
2. Wypełniony formularz dostarcz
Osobiście: ul. Slipyja 1/6 w Bytowie
E-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przekaż pracownikowi socjalnemu najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: 519 074 632 lub 519 074 633

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach umiejętności wychowawczych pn. "Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" informujemy, że zmienia się termin ich rozpoczęcia na 14.11.2023r. godz. 16.00

Poniżej prezentujemy harmonogram warsztatów i spotkań przeznaczonych dla młodzieży w Punkcie Doradztwa dla Młodzieży w Bytowie.

Na chwilę obecną spotkania zaplanowano w pierwszym i drugim  tygodniu listopada.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonów 519 074 633  lub 598217093

 

 

Punkt_doradztwa.pngPunkt_doradztwa_4.pngPunkt_doradztwa_3.pngPunkt_doradztwa_2.png

Z uwagi na zbliżający się sezon zimowy 2023/24 informujemy o portalu "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", przez który można wskazać miejsce pobytu osób bezdomnych, które ze względu na trudną sytuację życiową są szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur.

Zgłoszenie takich osób jest możliwe poprzez wejście w podany link Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

równość_szans_kobiet_i_mężczyzn.png

 

We wtorek 24 października br. od godz.16.00 w sali wiejskiej w Prądzonie odbędą się warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn. Spotkanie jest realizowane w ramach zapewnienia trwałości projektu "SenioRITA", który zakończył się wprawdzie 30 września br., ale zajęcia animacyjne w Prądzonie będą odbywać się nadal co najmniej raz w miesiącu.

1696580047476-74f27e9d-8419-42fb-a281-34bb1ddd6705_1.jpg

 

W środę, 04 października, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie – Janusz Wiczkowski, wraz z Burmistrzem Bytowa – Ryszardem Sylką oraz Starostą bytowskim – Leszkiem Waszkiewiczem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi oraz otwarcia Inkubatora Kariery – punktu doradztwa dla młodzieży, który mieści się przy ul. Slipyja 1/6 w Bytowie. Osoby do 30. roku życia będą mogły otrzymać tam szerokie wsparcie specjalistów, by z sukcesem wejść na rynek pracy.
Inkubator Kariery to punkt informacyjno-doradczy dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, zamieszkujących powiat bytowski. Nowoczesna forma Inkubatora Kariery zakłada kompleksowe wsparcie poprzez integrację konkretnych usług z rozwiązaniami, które ułatwią osobom młodym wejść na rynek pracy.

Osoby, które zgłoszą się do punktu uzyskają wsparcie i informację w zakresie m.in. aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych czy doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego. Ponadto, realizacja projektu zakłada współpracę z lokalnymi pracodawcami, u których testowany będzie nowy model odbywania stażu – tzw. trening zawodowy.

W ramach projektu założona została także pula środków gwarantująca pomoc mającą na celu zniwelowanie zdiagnozowanych barier m.in.: zdrowotnych, wizerunkowych, komunikacyjnych, technicznych itp., która realizowana będzie z udziałem partnerów. Projekt realizowany będzie do 31.12.2024 r.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie