Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla uczestników Rynku-CEDUR, organizuje 4 września 2023 r. (10.00-12.35) webinarium online dla seniorów i ich opiekunów "Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing ispoofing".

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na darmowe webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do formularza: link

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

 W dniu 16 lipca 2023r. odbył się piknik podsumowujący realizację projektu „Senio-RITA”. W programie wydarzenia znalazły się wzajemne podziękowania za zaangażowanie i aktywność w budowaniu integracji społeczności lokalnej oraz za wspólnie spędzone dwa lata, które przyniosły wiele innych wartości dodanych. Podczas pikniku jak zwykle nie zabrakło dobrego humoru i zabawy, każdy znalazł coś dla siebie. Odbyły się różnego rodzaju konkursy z nagrodami, które przeprowadził pan Bogdan Rymon Lipinski. Zaprezentowano gadki kaszubskie w wykonaniu pana Stanisława Gostomczyka oraz przedstawiono spektakl w języku kaszubskim na podstawie fragmentu książki Anny Łajming „Wrzaskliwa historia”, w którym wystąpili - pani Danuta Sroka, pani Regina Świątek Brzezinska, państwo Ewa i Jarosław Stanisławscy oraz w roli narratora pani Irena Lew - Kiedrowska. Uczestnicy projektu pełniący rolę gospodarza wydarzenia raczyli obecnych gości poczęstunkiem, w którym znalazły się przepyszne ciasta, bigos, sałatka ziemniaczana, swojski chleb ze smalcem, ogórki małosolne. Była też możliwość skosztowania pysznej karkówki z grilla. Dużo uciechy, szczególnie najmłodszym uczestnikom pikniku, przyniosła możliwość upamiętnienia radosnych chwil na zdjęciu z fotobudki. Bawiliśmy się przy świetnej oprawie muzycznej na żywo do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i wspólnie spędzony czas, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Podziękowania składamy również strażakom i strażaczkom z miejscowej OSP za zabezpieczenie miejsca imprezy.

360236842 6667003330023839 5707958853986417594 n361080479 181508164748939 1850886729382423722 n361139884 308326404970328 8657492940023198519 n361411708 5902898813144789 900253427105316616 n361411882 6152626238197197 404278869145728804 n361422423 1236364687011697 3907356897031558287 n361460084 1263415137867469 2059326093473440897 n361499256 664346972233134 7262595915815292529 n361517607 823399302369654 1599992444959041854 n361523794 3537912819824804 740381499991836115 n361531097 288128997098596 7118213652954446540 n361532549 665236515454743 6359548212170332352 n361554706 172310395760080 6008051857606186087 n361569788 2521303584711937 9029810731434088057 n361589313 1278996812731702 2904591737514484155 n361590255 593095509662109 6365087748054550388 n

 

 

 

Outlook 4izuvwc3 na strone

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  czerwiec 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Chojnicach do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.        Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód

a)  do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,

b) od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.       Sposób kwalifikacji:[1]

OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.       Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU
ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)
ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY 
2
1
2,00
MAKARON JAJECZNY  
4
0,5
2,00
MLEKO UHT 
2
1
2,00
OLEJ RZEPAKOWY 
2
1
2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 
1
0,3
0,3
SZYNKA WIEPRZOWA 
3
0,3
0,9
2.       Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.

3.       Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.       W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

5.       W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.       W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7.       Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

warsztaty kulinarne; 
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności,
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

 


[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 

 

 

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

W dniu 25.05.2023r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyła się pogadanka zdrowotna z psychologiem - panią Bożeną Czerwińską. Tematem spotkania był stres - jego konsekwencje oraz metody i techniki radzenia sobie z nim.

343561031 276839441451825 6851880601636595168 n345296584 902471204152989 5476565023880618011 n343592187 820618779477355 4951321260400878184 n345012310 922442902173891 8139555349484387837 n345150979 755322862891330 6349397696576844852 n343728993 564101735912396 5606843786100355767 n

Uprzejmie informujemy, że w nawiązaniu do „Porozumienia o współpracy dotyczącej zapobiegania zachowaniom suicydalnym wśród dzieci  i młodzieży” pomiędzy nadinsp. Andrzejem Łapińskim – Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, Panią Małgorzatą Bielang – Pomorskim Kuratorem Oświaty,Panem dr. n. ekon. Mariuszem Kaszubowskim – Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku oraz ks. kanonikiem dr. Bartłomiejem Stark –proboszczem parafii Chrystusa Króla w Gdańsku, powstał spot edukacyjny dotyczący przeciwdziałania i zapobiegania czynom suicydalnym wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Link do spotu:link

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

W dniu 12.04.2023r. odbyła się wycieczka do Torunia. Spacerując Starym Miastem podziwialiśmy kamienice mieszczańskie i inne budowle, których istnienie sięga XIIIw. Średniowieczne mury, bramy, baszty, spichlerze, Ratusz Staromiejski, kościół Wniebowzięcia NMP, Dom Mikołaja Kopernika oraz Krzywa Wieża, to najważniejsze punkty zabytkowe naszego krótkiego pobytu w Toruniu. Zwiedziliśmy bogate w eksponaty Muzeum Podróżników im. Tonyego Halika, który urodził się właśnie w Toruniu. W Piernikarni Starotoruńskiej korzystając z dawnych receptur wyrobu niezwykłego piernika podczas warsztatów piernikarskich, każdy z uczestników wycieczki miał okazję własnoręcznie uformować ciasto piernikowe, które po wypieku można było zabrać ze sobą.
Kolejnym punktem wycieczki był seans w Planetarium. Wszyscy z zapartym tchem obejrzeliśmy panoramiczny film, który w przystępny sposób przedstawiał jak zmienia się wygląd nieba i układ gwiazdozbiorów w ciągu roku, jaką rolę pełni Gwiazda Polarna oraz skąd biorą się fazy Księżyca.

Wycieczka była bardzo udana, wracaliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.

339346928 153268330739984 5509114572483286478 n339141772 1062947348426808 3170733515165396745 n338876793 617314546537615 4322894645952799890 n338912988 553236630028325 134765986431791235 n339090820 1256618088611970 7010529347065885559 n339237044 185422293874288 8680764288829397686 n339941260 1221016438548974 1032799685419229946 n339164656 1941198006226395 4373211786250797519 n339268214 756157909220230 6325614029919293199 n339404179 1408054539987054 4101814503053571090 n339907749 901946591038458 811551598778666390 n

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie