POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 11 czerwca 2022r.  uczestniczyliśmy z pikniku pokoleń pod nazwą „SENIORIADA",  który odbył się w Bytowie na Placu św. Katarzyny. Podczas wizyty w Bytowie obejrzeliśmy występy wokalne w wykonaniu chóru seniorów oraz młodzieży z miejscowego Domu Kultury. Mieliśmy okazję zapoznać się z pracami okolicznych rękodzielników. Organizatorzy raczyli uczestników słodkim poczęstunkiem. Gminę Lipnica zaprezentowały dwie rodzinne firmy, których wyroby cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Oprócz atrakcji na wolnym powietrzu zaplanowaliśmy zwiedzanie Muzeum Zachodniokaszubskiego oraz Zamku Krzyżackiego w Bytowie. Zbiory etnograficzne dotyczące kultury południowo-zachodnich Kaszub wywołały wśród uczestników największe zainteresowanie. Okazało się, że niemal wszyscy znają i potrafią zademonstrować obsługę większości eksponowanych narzędzi, które w niektórych gospodarstwach zachowały się do dnia dzisiejszego.

284956249 5551421154902248 1247224714089888314 n284864402 5551420284902335 8063351451549347995 n287065760 1103427096908254 4617759476087018847 n1287101354 411289034206437 8212548722630582840 n1287303079 4971693182929823 8273857297165340248 n1287291540 702550444049458 5070891211520708581 n1286846415 275623914739715 2105078466188319333 n1284947188 5551419934902370 2762921906303621056 n

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, rozszerza swoją działalność w Polsce, aby nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy osiedlili się na terenie kraju.

Polska pozostaje głównym krajem, do którego przybywają uchodźcy z Ukrainy, a od rozpoczęcia wojny 24 lutego do kraju przybyło ponad 3,5 miliona osób. Tempo przyjazdów spadło w porównaniu z początkiem marca, kiedy dziennie przybywało ponad 100 tys. osób, do około 20 tys. dziennie w maju. Obserwuje się również tak zwane ruchy wahadłowe, w których ludzie przechodzą tam i z powrotem przez granicę na Ukrainę z różnych powodów, np. by odwiedzić rodzinę, sprawdzić swój dobytek lub wrócić do pracy. Jednak Polska spodziewa się, że znaczne liczby uchodźców będą nadal napływać, na skutek dużych przemieszczeń wewnętrznych, znacznych zniszczeń i trwających działań wojennych na Ukrainie.

https://www.unhcr.org/pl/13927-unhcr-rozszerza-dzialalnosc-w-polsce-aby-dotrzec-do-uchodzcow-z-ukrainy-w-obliczu-rosnacych-zagrozen.html

Istotne informacje dla uchodźców o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

Punkty pomocy finansowej UHCR dla uchodźców otwarte w Gdańsku i Gdyni.

https://pomocukrainie.pomorskie.eu/2022/05/18/punkt-pomocy-finansowej-unhcr-dla-uchodzcow-otwarty-w-gdansku/

Щосереди в приміщення фундації Парасоль

в каб. 14, в годинах від 9:00 до 12:00,

дякуючи Місцевому Осередку Соціальної Допомоги,

буде можливість отримати допомогу україномовного психолога

пані Анни. Телефон 886100544

W każdą środę w Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol w pok. 14 w godzinach 9.00-12.00 dzięki współpracy z MOPS w Bytowie  będzie można uzyskać pomoc psychologa ukraińskojęzycznego .

Pani Anna - telefon 886100544

W dniu 02.05.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy będzie nieczynny.

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W miesiącu listopadzie 2021r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbył się wieczór andrzejkowy zorganizowany przez uczestników projektu Senio-RITA, którzy zadbali o atmosferę pełną czarów i humorystycznych zabaw. Wieczór upłynął bardzo szybko wśród śmiechu, rozmów i wspomnień przy odświętnie udekorowanych stołach.

270171370 452004243221891 8695229346273177597 n260289825 398502811955862 6920717979447580257 n260437188 1577482992597459 7551426838849325030 n

 

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy, informujemy że dnia 07 stycznia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie