Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, obowiązujących w 2023 roku.

Lp.

Miesiąc

Termin wypłaty świadczenia

1

Styczeń 2023

27.01.2023

2

Luty 2023

24.02.2023

3

Marzec 2023

29.03.2023

4

Kwiecień 2023

26.04.2023

5

Maj 2023

29.05.2023

6

Czerwiec 2023

28.06.2023

7

Lipiec 2023

27.07.2023

8

Sierpień 2023

29.08.2023

9

Wrzesień 2023

27.09.2023

10

Październik 2023

26.10.2023

11

Listopad 2023

28.11.2023

12

Grudzień 2023

20.12.2023

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.