Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni osobę na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • wykształcenie min. średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  • wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np. ( dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.)
  • wyjściu, powrocie, dojazdach na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy itp.)

 

Program zapewnia usługi asystenta, mające na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 59 82170 93 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00.