Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że w 2020 roku świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500 plus), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

 • 29 stycznia 2020 roku
 • 26 lutego 2020 roku
 • 27 marca 2020 roku
 • 28 kwietnia 2020 roku
 • 27 maja 2020 roku
 • 26 czerwca 2020 roku
 • 29 lipca 2020 roku
 • 27 sierpnia 2020 roku
 • 28 września 2020 roku
 • 28 października 2020 roku
 • 26 listopada 2020 roku
 • 18 grudnia 2020 roku

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek nie odpowiada za czas księgowania środków na kontach świadczeniobiorców.