POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 nastąpi dnia 09.07.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 nastąpi dnia 09.07.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane  na spotkanie w ramach działań towarzyszących na temat  omówienia zagadnień z przemocy w rodzinie. Spotkanie odbędzie się dnia 21.06.2021 r. o godzinie 8.00 w Domu Strażaka w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5

 

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 nastąpi dnia 21.06.2021 r. w godzinach od 8.30. do 15.00 w Domu Strażaka w Lipnicy , ul. Strażacka 5.

 

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 informujemy, że dnia 07.06.2021 r. zrealizowane zostały 2 spotkania on-line w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

-przekazano  wiedze dotyczą zasad zdrowego żywienia, uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawami zasad zdrowego żywienia.

 

 

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 nastąpi w dniach 27.05.2021 r. i 28.05.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5.