Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy udostępnia adres strony internetowej, na której dostępne są dane kontaktowe jednostek pomocy społecznej zaangażowanych w niesienie wsparcia w okresie epidemii, codziennie, w godzinach 7:30-19:00. https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych