UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że rodzice zainteresowani dożywianiem dzieci  w szkołach mogą składać wnioski do tutejszego Ośrodka.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 598217093

 logo_pfron-1.jpg

,,Program wyrównywania róźnic między regionami III''

Zarząd Powiatu Bytowskiego przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2021 r. programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2021 r.:

obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B (likwidacja barier w urzędach administracji samorządu powiatowego lub gminnego, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszar D (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

 

obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Terminy naboru

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski/wystąpienia* do siedziby Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Domańskiego 2, w przypadku obszaru B,C,D,F i G w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2021 roku (wersję papierową oraz elektroniczną).


Natomiast w przypadku obszaru A i E nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30 listopada 2021 r. bezpośrednio do Pomorskiego Oddziału PFRON, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk. 

*wniosek – składają podmioty będące jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego

*wystąpienie – składają podmioty niebędące jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego

Szczegóły na temat programu oraz druk wniosku/wystąpienia dostępne są na stronie PFRON:

 www.pfron.org.pl

zakładka: O funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic miedzy regionami III

Ponadto informacje nt. programu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bytowie (pokój 310) oraz pod numerem telefonu 59 822 80 04, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt z Anną Wróblewską).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 Plus) na nowy okres 2021/2022 przyjmowane będą:

  • od dnia 1 lutego 2021 roku w formie elektronicznej,
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku nadal w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej (papierowej).

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),
  • platformy elektronicznej PUE ZUS,
  • platformy elektronicznej ePUAP,
  • bankowości elektronicznej, jeżeli Państwa bank udostępnia taką możliwość.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka w Lipnicy informuje, że nabór na asystenta rodziny ogłoszony w dniu 01.10.2020r. nie został rozstrzygnięty, gdyż w wyznaczonym okresie nie wpłynęła żadna oferta.

Bożena Baumgart

Kierownik GOPS w Lipnicy

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i konieczność prewencyjnego podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronowirusa informujemy, że od dnia 03 listopada 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt z pracownikami jest możliwy drogą elektroniczną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefoniczną lub pocztą tradycyjną

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek nie przerywa pracy, a jest jedynie nieczynny dla interesantów.

Wnioski i inne dokumenty prosimy wrzucać do oznakowanej skrzynki znajdującej się na korytarzu siedziby GOPS w Lipnicy.

W sprawach niecierpiących zwłoki, możliwe są wyłącznie wizyty po uprzednim umówieniu telefonicznym z konkretnym pracownikiem

59 8217093 - pracownicy socjalni

59 8217094 - świadczenia wychowawcze 500+

59 8217088 - świadczenia rodzinne

Program „WSPIERAJ SENIORA” jest skierowany do osób w wieku powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Utworzona została specjalna infolinia 22 505 11 11.

Dzwoniąc pod ten numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach artykułów spożywczych czy higienicznych. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w formie zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłatne. Osoby korzystające ze wsparcia będą jednak pokrywać koszty ewentualnych zakupów.

Szczegóły Programu Wspieraj Seniora:

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://wspierajseniora.pl/

Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc rodziny czy osób z najbliższego otoczenia nie jest możliwa.

tel: 59 821 70 93

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.