Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy przypomina, że w 2020 roku nie składamy wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 Plus, wyjątkiem jest składanie wniosków na nowo narodzone dzieci.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest do 31 maja 2021 roku.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną    od 1 lutego 2021 roku.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni osobę na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • wykształcenie min. średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  • wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np. ( dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.)
  • wyjściu, powrocie, dojazdach na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy itp.)

 

Program zapewnia usługi asystenta, mające na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 59 82170 93 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy udostępnia adres strony internetowej, na której dostępne są dane kontaktowe jednostek pomocy społecznej zaangażowanych w niesienie wsparcia w okresie epidemii, codziennie, w godzinach 7:30-19:00. https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

UWAGA!!!

Jeżeli jesteś osobą starszą, samotną lub niepełnosprawną i wymagasz pomocy

w zrobieniu zakupów podstawowych artykułów spożywczych, wykupieniu leków,

bądź w załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych

zwłaszcza, gdy nie możesz takiej pomocy uzyskać od rodziny, znajomych lub sąsiadów

zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

pod jeden z poniższych numerów:

 

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek – piątek od 7.00 do 15.00

tel. 59 821 70 93

tel. 59 821 70 94

sobota i niedziela od 8.00 do 19.00

oraz dzień powszedni po godzinach pracy do godz. 19.00

tel. 730 800 595

lub wyślij wiadomość elektroniczną na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poza tym przypominamy, że pracownicy Ośrodka wykonują nadal swoje obowiązki zawodowe w miejscu pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba udzielenia wsparcia finansowego, czy zaistnieje jakakolwiek inna trudna sytuacja wymagająca naszego wsparcia, prosimy zgłaszać je telefonicznie.


Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

                                           app store
                                            sklep play

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.
Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Infolinia techniczna

tel. +48 22 165 57 44
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
 

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych – rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.

Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.

 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.