Listownik 1024x192

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00
Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 07 września 2021r. uczestnicy projektu „Senio-RITA” z terenu gminy Lipnica zwiedzili Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Towarzyszył nam radosny nastrój i wymarzona słoneczna pogoda. Wspólnie spędzone chwile na długo jeszcze pozostaną w naszej pamięci, zwłaszcza godzinny rejs statkiem po akwenie jezior Wdzydzkich. Późnym popołudniem „zacumowaliśmy” w Lipnicy.

IMG 9843IMG 9840IMG 9828IMG 9804IMG 9796IMG 9654IMG 9639IMG 9846IMG 9626IMG 9803