POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Informujemy, że w lipcu 2021 r. ruszamy z działaniami projektowymi Senio-RITA.

Projekt ma na celu umożliwienie dostępu: seniorom, osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz ich opiekunom, do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań powstanie Lokalny System Usług Społecznych Senio-RITA, w ramach którego uczestnicy projektu, w zależności od indywidualnych potrzeb, będą mogli skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:

  • usług opiekuńczych i asystenckich,
  • teleopieki i rehabilitacji domowej,
  • zajęć sportowo-ruchowych,
  • szkoleń i warsztatów,
  • mobilnego poradnictwa psychologicznego,
  • spotkań i wyjazdów integracyjnych.

Projekt Senio-RITA realizowany jest z myślą o osobach niepełnosprawnych i osobach w wieku 60+.

Kontakt z Lokalnym Punktem Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy w godzinach od 8.00 do 10.00 w dni powszednie tel. 730 800 595, 59 821 70 93.