Listownik-1024x192.jpg        

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00
Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy poszukuje osób chętnych do podjęcia obowiązków przypisanych asystentowi osoby niepełnosprawnej oraz osobie świadczącej usługi sąsiedzkie, w ramach realizowanego projektu SenioRITA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostanie powierzone na podstawie umowy - zlecenie.
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z Lokalnym Punktem Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy w godzinach od 8.00 do 10.00 w dni powszednie tel. 730 800 595, 59 821 70 93.