POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Gmina Lipnica wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy realizuje projekt partnerski „Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Okres realizacji projektu – od 01.12.2020r. do 30.06.2023r.

Zakres działań projektu obejmować będzie aktywizację środowiska lokalnego poprzez tworzenie społecznych form samopomocy, poprzedzony niezbędnymi szkoleniami z zakresu opieki i wzbogacony o możliwość wymiany doświadczeń opiekunów osób zależnych.

 

Celem projektu jest umożliwienie dostępu wyżej wymienionym osobom do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań powstanie Lokalny System Usług Społecznych Senio-RITA, w ramach którego uczestnicy projektu, w zależności od indywidualnych potrzeb, będą mogli skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:

 • usługi opiekuńcze i asystenckie - wprowadzona zostanie nowa forma pomocy w postaci usług sąsiedzkich i asystenckich świadczonych przez osoby nie spokrewnione z osobą zależną.
 • teleopiekę domową - każda z najbardziej potrzebujących osób otrzyma telefon komórkowy i opaskę SOS umożliwiające szybki kontakt w sytuacji kryzysowej.
 • rehabilitację domową - rehabilitant oceni potrzeby fizjoterapeutyczne osoby oraz przygotuje program ćwiczeń z elementami kinezyterapii oraz masażu profilaktycznego.
 • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego - przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie powstanie nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z której uczestnicy projektu będą mogli korzystać według indywidualnych  potrzeb, zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępności sprzętu.
 • zajęcia profilaktyczno – ruchowe - obejmują wszelkiego rodzaju aktywne formy spędzania czasu wolnego np. gimnastyka, taniec, nordic walking, śpiew, robótki ręczne, promowanie zdrowego stylu życia, wspólne czytanie książek, pogadanki zdrowotne, spotkania ze specjalistami ważnych dziedzin życia.
 • szkolenia, warsztaty;
  1. dla osób zależnych w zakresie podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego;
  2. dla opiekunów w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobą zależną jak też zapoznania się z metodami eliminacji stresu;
 • mobilne poradnictwo psychologiczne - przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie powstanie punkt informacji i poradnictwa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Porady psychologiczne będą udzielane podczas bezpośrednich spotkań, telefonicznie lub podczas wizyt domowych.
 • spotkania i wyjazdy integracyjne - będą organizowane wyjazdy, spotkania i pikniki dla uczestników projektu i ich opiekunów, promujące zdrowy styl życia, profilaktykę zdrowia i aktywność ruchową. Powstanie koło wolontariatu. Planowane są wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp.

 

Powyższe działania będą realizowane  na terenie gminy Lipnica od lipca 2021r. Spotkania stacjonarne będą się odbywać na sali wielskiej w Prądzonie.

Organizacją i koordynacją działań na terenie gminy będą zajmowali się specjaliści usług społecznych pracujący w Lokalnym Punkcie Usług Społecznych w Lipnicy, powstałym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy w godzinach od 8.00 do 10.00 w dni powszednie tel. 730 800 595, 59 821 70 93.

Druki do pobrania:
doc.pngFormularz_zgłoszeniowy_-_OZ4_seniorita.doc222.00 KB

doc.pngOświadczenie_POPŻ_-_OZ3_seniorita.doc146.50 KB

doc.pngOświadczenie_spełnienie_kryteriów_-_OZ2_seniorita.doc154.00 KB

office.pngRegulamin_rekrutacji_-_opiekun_faktyczny.docx123.39 KB

office.pngRegulamin_rekrutacji_-_osoby_zależne.docx123.05 KB