1696580047476-74f27e9d-8419-42fb-a281-34bb1ddd6705_1.jpg

 

W środę, 04 października, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie – Janusz Wiczkowski, wraz z Burmistrzem Bytowa – Ryszardem Sylką oraz Starostą bytowskim – Leszkiem Waszkiewiczem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi oraz otwarcia Inkubatora Kariery – punktu doradztwa dla młodzieży, który mieści się przy ul. Slipyja 1/6 w Bytowie. Osoby do 30. roku życia będą mogły otrzymać tam szerokie wsparcie specjalistów, by z sukcesem wejść na rynek pracy.
Inkubator Kariery to punkt informacyjno-doradczy dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, zamieszkujących powiat bytowski. Nowoczesna forma Inkubatora Kariery zakłada kompleksowe wsparcie poprzez integrację konkretnych usług z rozwiązaniami, które ułatwią osobom młodym wejść na rynek pracy.

Osoby, które zgłoszą się do punktu uzyskają wsparcie i informację w zakresie m.in. aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych czy doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego. Ponadto, realizacja projektu zakłada współpracę z lokalnymi pracodawcami, u których testowany będzie nowy model odbywania stażu – tzw. trening zawodowy.

W ramach projektu założona została także pula środków gwarantująca pomoc mającą na celu zniwelowanie zdiagnozowanych barier m.in.: zdrowotnych, wizerunkowych, komunikacyjnych, technicznych itp., która realizowana będzie z udziałem partnerów. Projekt realizowany będzie do 31.12.2024 r.