UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 26.06.2020 r. o godzinie 8.00 do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5.

W ramach działań towarzyszących odbędzie się spotkanie na temat przemocy w rodzinie ( charakterystyka przemocy, formy wsparcia, możliwości uczestnictwa w programach aktywizujących)