Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że świadczenia wychowawcze za m-c lipiec 2019r., w tym świadczenia do których prawo ustalono po raz pierwszy na podstawie wniosków składanych od 01.07.2019r. do 24.07.2019r., zostaną wypłacone w dniu 29.07.2019r. zgodnie z obowiązującym w 2019r. harmonogramem wypłat świadczeń wychowawczych.