Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia  19.08.2019 r. można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2019/2020.