W dniu 30 kwietnia 2020r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.956) wprowadzając w życie przepisy antyprzemocowe, dzięki którym sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar.

Konsekwencje dla sprawcy przemocy domowej

Nowe regulacje przewidują, że uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania w sprawach związanych z przemocą domową zostały przyznane policji i żandarmerii wojskowej. Tym samym służbom nadano uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Nakaz ten może być egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

Wobec sprawcy przemocy policjant może również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja ma prawo zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy nie stosując się do zakazu naraża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe mogą być doręczane nie tylko drogą poczty tradycyjnej, ale również za pośrednictwem policji.

Nakaz opuszczenia mieszkania obowiązuje przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. W pewnych przypadkach sąd będzie miał trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000956/O/D20200956.pdf - treść ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.956)

W związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara udostępniamy poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ .Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Poradnik jest do pobrania na stronie internetowej BRPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, iż powstało nowe narzędzie w postaci bezpłatnej aplikacji mobilnaj "Twój Parasol", która w praktyczny sposób umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Aplikacja dostępna https://twojparasol.com/

 

Szanowni Państwo,

misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwłaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują naszego wsparcia. Chciałam zapewnić, że cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z naszych podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Nasze placówki pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.
 
Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa nasz ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecam nasz ostatni wpis >>TUTAJ.
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Izabela Małyska