POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W miesiącu grudniu 2021r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbył się wieczór wigilijny zorganizowany przez uczestników projektu Senio-RITA. Podczas spotkania składano sobie życzenia bożonarodzeniowe oraz śpiewano kolędy. Świątecznego charakteru nadały spotkaniu również własnoręcznie przygotowane, tradycyjne potrawy wigilijne.

 270238822 655018222351222 3036585982427974935 n270179593 464630378586114 3626673589017702562 n