POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 19 października 2021r., przy okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych odbyły się warsztaty tworzenia stroików na groby naszych najbliższych. Ozdoby przygotowano na bazie naturalnych surowców, z użyciem sztucznych kwiatów.
W trakcie warsztatów uczestnicy świetnie się bawili, odkrywając w sobie nowe talenty i zdolności. Była to doskonała okazja do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń oraz  do wykazania się kreatywnością, co przyczyniło się do wzmocnienia samooceny a niejednokrotnie do dumy z własnoręcznie przygotowanych wieńców.IMG 0792

IMG 0796IMG 0801

IMG 0783IMG 0784IMG 0787IMG 0790IMG 0792