POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby uczestniczące w ramach działań towarzyszących na spotkanie informacyjne na temat zasad udzielania pomocy w formie żywności w Podprogramie 2020, które odbędzie się dnia 12.03. 2021 r. o godzinie 8.00 w Domu Strażaka w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5.