Ministerstwo Funduszy i Polityki Społecznej ogłosiło dla samorządów działających w partnerstwie z ngos konkurs na skalowanie innowacji społecznej "Wygrana Rodzina". Jego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem.

Program "Wygrana Rodzina" to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten "przenosi się" na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach- np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

W konkursie "Wygrana Rodzina" mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego, ewentualnie inne instytucje samorządowe.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie link