POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 28 sierpnia 2022r., w ostatnią niedzielę wakacji przy sali wiejskiej w Prądzonie odbył się piknik rodzinny w ramach działań projektu "SenioRITA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i oobok mieszkańców sołectwa Prądzona pojawili się goście z sąsiednich sołectw. Mimo wcześniejszych obaw, dopisała również pogoda. Biesiadowaniu na wolnym powietrzu towarzyszyły wspólne śpiewy kaszubskie przy akompaniamencie muzycznym na żywo. Była też okazja posłuchać gadek kaszubskich. Każdy mógł skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez uczestników projektu w postaci ciast, sałatek oraz swojskiego chleba ze smalcem. Dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w licznych konkursach z nagrodami. Pozytywna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych i zakończyła się tańcami. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP Lipnica i Prądzona.

302118087 779873123210308 8784885666131142495 n301788319 472313548090341 4264822115644265598 n301947078 797585851443067 2582069446662274158 n20220828 18033020220828 17591320220828 16224220220828 155659301933833 399881182271277 4250023244945175948 n

20220828 15572020220828 16011220220828 163830