Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia 18.08.2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pod warunkiem wpisania lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kwota dodatku na jedno gospodarstwo domowe to        3 000 zł.

Wnioski są dostępne w siedzibie Ośrodka lub na str wzór wniosku