OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni na zastępstwo na okres ok. 10 miesięcy głównego księgowego!!!

Zapraszamy do składania ofert każde osoby spełniające wymogi dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.

Chętnie zatrudnimy również emerytowane księgowe, które chciałyby podjąć się dodatkowych obowiązków.

W sprawie szczegółów dotyczących zatrudnienia prosimy kontaktować się z Kierownikiem GOPS pod numerem tel. 59 82 17 995.