UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 26.06.2020 r. o godzinie 8.00 do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5.

W ramach działań towarzyszących odbędzie się spotkanie na temat przemocy w rodzinie ( charakterystyka przemocy, formy wsparcia, możliwości uczestnictwa w programach aktywizujących)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 nastąpi w dniu 26.06.2020 r.

Żywność będzie wydawana w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

 Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

 

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 08.06.2020 r. o godzinie 8.30 do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5.

W ramach działań towarzyszących odbędzie się spotkanie na temat omówienia zasad bezpieczeństwa, metod wyłudzeń  m.in.  ,,na wnuczka" itd.

Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

 

UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do powyższego programu dnia 10.06.2020 r. do Domu Strażaka w Lipnicy, ul. Strażacka 5  na warsztaty organizowane w ramach działań towarzyszących.

 Od  godziny 9.00 do godziny 11.00 warsztat żywieniowo- dietetyczny.

Od godziny 11.15 do godziny 13.15 warsztat kulinarny.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

-przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

-wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają możliwość nabyć nowe umiejętności m.in:

- zapoznają się z  zasadami zdrowego żywienia,

- zapoznają się, jak efektywnie wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,

- nabędą umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem otrzymywanych produktów.

 

 

 

 

Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 nastąpi w dniach:

03.06.2020 r. i  08.06.2020 r.

Żywność będzie wydawana w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.