Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019r. osobiście lub tradycyjną drogą korespondencyjną kierowaną na adres GOPS w Lipnicy.

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500

Odpowiedzi MRPiPS na siedem najważniejszych pytań w tej sprawie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500-na-nowych-zasadach


Druki wniosków do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy od dnia 01.07.2019r.

Przyjmowanie wniosków w formie papierowej od dnia 01.08.2019r.