Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bytowie uprzejmie informuje, że w okresie

wakacji w 2019 r. zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Oddział Regionalny w Gdańsku dysponuje dwoma terminami turnusów:

1. Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie- dla dzieci z chorobami

układu oddechowego organizowane w okresie 30.06-20.07.2019 r. - 16 miejsc.

2. Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu- dla dzieci z wadami postawy i chorobami

układu ruchu organizowane w okresie 08.07-28.07.2019 r. - 23 miejsca.

Szczegółowe informacje uzyskać można w placówkach terenowych KRUS  tel. 59 822 2834,

oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy pod numerem tel. 59 8217093