POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane  na spotkanie w ramach działań towarzyszących na temat  omówienia zagadnień z przemocy w rodzinie. Spotkanie odbędzie się dnia 21.06.2021 r. o godzinie 8.00 w Domu Strażaka w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5