logo na stron- internetow-.jpg

 

UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na spotkania w ramach działań towarzyszących na temat :

1/ Spotkanie informacyjne na temat zasad udzielania pomocy w formie żywności, które odbędzie się dnia 26.11.2018 r. w godzinach od 8.30 do 9.15 w Domu Strażaka przy ulicy Strażackiej 5 w Lipnicy.

2/ Spotkanie na temat zasad wypełniania wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia dobry start, fundusz alimentacyjny, które odbędzie się dnia 26.11.2018 r. w godzinach od 9.20 do 10.00 w Domu Strażaka przy ulicy Strażackiej 5 w Lipnicy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy lub pod numerem telefonu
59 82 17 093

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 nastąpi  w dniu 26.11.2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.30. w Domu Strażaka w Lipnicy.