Z kandydatem, którego oferta spełniała wymogi formalne, została przeprowadzona
rozmowa kwalifikacyjna w dniu 28 czerwca 2018r.
Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje.
Wobec powyższego decyzję Komisji rekrutacyjnej otrzymał propozycję pracy.