Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny  może zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej każdy rodzic lub jego małżonek w sytuacji,  gdy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (bez znaczenia jest, ich obecny wiek). Dokument ten przysługuje  bezterminowo.

Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.)