Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że w 2022 roku świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500 plus), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

- 27 stycznia 2022roku

- 24 lutego 2022 roku

- 29 marca 2022 roku

- 27 kwietnia 2022 roku

- 27 maja 2022 roku

- 28 czerwca 2022 roku

- 27 lipca 2022 roku

- 29 sierpnia 2022 roku

- 28 września 2022 roku

- 27 października 2022 roku

- 28 listopada 2022 roku

- 20 grudnia 2022 roku

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek nie odpowiada za czas księgowania środków na kontach świadczeniobiorców.