POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 informujemy, że dnia 07.06.2021 r. zrealizowane zostały 2 spotkania on-line w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

-przekazano  wiedze dotyczą zasad zdrowego żywienia, uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawami zasad zdrowego żywienia.