Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołano ustawę o świadczeniu „Dobry start”, czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko – bez względu na dochód.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019r. – drogą tradycyjną. Zmiany czekają nas dopiero w roku 2020 – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. Tak jak dzisiaj, rodzice i opiekunowie będą mieli na to czas do końca listopada.
Druki wniosków do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy od dnia 01.07.2019r.

Przyjmowanie wniosków w formie papierowej od dnia 01.08.2019r.