POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 07 października 2021r. odbyło się spotkanie z partnerem projektu "Senio-RITA" - przedstawicielami firmy ALTRACO, w ramach którego przeprowadzono warsztaty dla seniorów, opiekunów i wolontariuszy. Warsztaty ukierunkowane były na doskonalenie kompetencji społecznych oraz poznawanie sposobów aktywnego i zdrowego spędzanie wolnego czasu.

IMG 0465IMG 0466IMG 0467IMG 0468IMG 0469