Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, informuje, że od 12.12.2018 r. można składać

wnioski o dożywianie dzieci w szkole.

Szczegółowe informacje, pod numerem telefonu: 58 821 7093

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00

wtorki-piątki w godzinach od 7.00 do 15.00.