Kierownik Gminnego Ośrodka w Lipnicy informuje, że nabór na asystenta rodziny ogłoszony w dniu 01.10.2020r. nie został rozstrzygnięty, gdyż w wyznaczonym okresie nie wpłynęła żadna oferta.

Bożena Baumgart

Kierownik GOPS w Lipnicy