Program „WSPIERAJ SENIORA” jest skierowany do osób w wieku powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Utworzona została specjalna infolinia 22 505 11 11.

Dzwoniąc pod ten numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach artykułów spożywczych czy higienicznych. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w formie zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłatne. Osoby korzystające ze wsparcia będą jednak pokrywać koszty ewentualnych zakupów.

Szczegóły Programu Wspieraj Seniora:

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://wspierajseniora.pl/

Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc rodziny czy osób z najbliższego otoczenia nie jest możliwa.

tel: 59 821 70 93