Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia Podprogramu POPŻ 2019 wydawanie skierowań nastąpi w terminie późniejszym.
O terminie przyjmowania skierowań tut. Ośrodek będzie informował na stronie internetowej www.gopslipnica.pl, oraz na tablicach ogłoszeń tut. Ośrodka i Urzędu Gminy w Lipnicy.