Prywatne Centrum "Marmołowski" zaprasza na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu "Nowy Start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które należą do jednej z wymienionych grup:

- osób zwolnionych, tj. bez zatrudnienia,

- lub pracowników przewidzianych do zwolnienia,

- lub pracowników zagrożonych zwolnieniem.

Szczegóły nt. projektu:tutaj