Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 01.01.2019 r., zniżki dla rodziców dorosłych dzieci.

Dnia 01 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Wszystkich informacji dodatkowych na temat Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy socjalni pod nr
tel. 59 82 17 093.


Formularze są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy, a także zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-

Pod poniższym linkiem można wyszukać partnerów Karty Dużej Rodziny: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr